Nieuwsbrief

13 oktober 2023

GeMEEnteLEVEN

We kunnen dankbaar zijn met Daisy van Loon. Na een eerdere operatie was haar hernia teruggekomen. Het duurde een tijd voordat za opnieuw geopereerd kon worden. Op 12 oktober was het eindelijk zover. De operatie is geslaagd en de komende 6 weken mag ze gaan werken aan haar herstel.

Zondag 15 oktober

In de dienst om 11.30 zal dominee Schreuder voorgaan. De collecte is in deze dienst bestemd voor Micha Nederland. De koffieplus wordt verzorgd door de Haarwijk.

De jarigen deze week zijn: Michael Kooyman, Joanne Mak, Lieke Holwerda, Marike en Harro de Haan, Sanne Dekker en Marja Reehoorn. Alvast gefeliciteerd!