Nieuwsbrief

12 mei 2023

geMEEnteLEVEN

Anna, Chris, Esther, Iris, Lars, Rachel, Ruchil zitten midden in hun examens. We wensen ze veel succes vanaf deze plaats!

De vader van Jolanda Dekker heeft ernstige nierproblemen. Vanwege dit nierfalen gaat haar moeder een nier doneren aan haar vader. De operatie staat gepland voor 15 mei. Voor hen en de familie breekt er een spannende tijd aan. Willen jullie hen meenemen in gebed?

De moeder van Michel van Laviere is opgenomen in een hospice voor de laatste fase van haar leven. We leven mee met de familie en betrokkenen in deze intensieve en verdrietige periode.

Zondagavond 14 mei is er een follow me avond met als thema Seksualiteit als Gods geschenk aan de mens. Op zondagavond 4 juni om 19.00 is er een samenkomst over dit thema voor de hele gemeente. Voor beide avonden is er een spreker uitgenodigd om ons mee te nemen, aan het denken te brengen en in gesprek te laten gaan over dit thema. De kerkenraad beveelt deze avonden van harte aan.

Tot slot langs deze weg nog een laatste oproep om je te melden voor het ambt van diaken. We hebben nog 1 vacature. Op de vergadering van 22 mei besluiten we als kerkenraad definitief over deze vacature.

Zondag 14 mei

Zondag 14 mei wordt in heel Nederland gevierd dat we zijn samengegaan in de Nederlands Gereformeerde Kerk. In de dienst van 11.30 zal Ds vd Berg ons voorgaan in de dienst.

Oorspronkelijk stond er ook een middagdienst gepland, maar deze gaat niet door!

Dat geeft misschien ruimte om ’s avonds aan te sluiten bij de thema avond over Seksualiteit als Gods geschenk aan de mens.

De jarigen komende week zijn: Nick Dees, Arie de Hoop, Ada Helder, Levi Schreuder, Marlinde de Vos, Hilda Oosterhuis, Anne Hamelink en Marjolein van Genderen..

De collecte op 14 mei is bestemd voor Inloophuis Uitzicht.