Nieuwsbrief

12 januari 2024

GeMEEnteLEVEN

Dit keer wil ik graag aandacht geven aan de jonge gezinnen in onze gemeente. De jonge vaders en moeders hebben soms best veel ballen in de lucht te houden in de dynamiek van het jonge gezin, naast een drukke baan en andere sociale verplichtingen. Ik vind het mooi om te zien dat er dan ook nog tijd vrijgemaakt wordt voor de kerkelijke activiteiten! Laten we deze gezinnen en de papa’s en mama’s geregeld opdragen aan God, dat zij ook tijd ontvangen om te kunnen ontspannen; dat zij wijsheid mogen ontvangen om hun kinderen op te voeden vanuit de liefde van Christus, en dan hun kind(eren) door hen heen (ondanks al hun tekortkomingen) Jezus mogen leren kennen, als hun liefdevolle Broer en door Hem, God als de liefdevolle en genadige Vader. Het is een prachtig geschenk dat veel jonge gezinnen deel uit maken van onze gemeente !

Ook breng ik ook graag onder de aandacht de leiders van de crèche en de kinderclubs op zondag, de  jeugdwerkers, jeugdleiders  en de mentoren die elke week klaar staan voor de kinderen en de jongeren in onze gemeente: de Sterren, de Parels, de Kanjers en de Bijbelklas ; de BELONG groepen: de FollowME XL groep op zondag, de clubavond op vrijdag etc. Maar ook de gemeenteleden achter de schermen die het nodige werk doen; de leden van de Jeugdraad bv. Wat een gave inzet !! Het is de invulling van de belofte die we als gemeente bij het dopen uitspreken, nl. dat we geestelijk goed voor onze jongeren willen zorgen. Laten we God danken voor zoveel liefde en inzet en bidden dat God deze leiders met zijn Geest wil vervullen en kracht en plezier wil geven in het begeleiden van de kinderen en jongeren op de weg achter Jezus Christus.

Ds anne rienks

ZONDAG 14 januari

Zondag : 11.30 uur gaat ds Cor van Breemen voor: de tekst: Psalm 25; m.n. vers 20c: “schuil bij de Heer”

19.00 uur:VOEDSEL & ZO”  

Welkom aan tafel voor een gesprek over voedsel; Misschien ga je heel bewust met voedsel om. Of ben je hier juist niet mee bezig. Hoe dan ook, het is iets waar iedereen dagelijks mee te maken heeft. En dus alleszins de moeite waard om er dieper over na te denken. We hebben Wim Simonse uit Gorinchem uitgenodigd om het gesprek te leiden. Hij is deskundig op dit gebied. Hij heeft als consultant jarenlange ervaring opgedaan in voedselketens en specifiek de cashew waardeketen in Afrika.
Wim gaat met ons in gesprek naar aanleiding van het thema ‘Christen in de keten’. Wat is eerlijk voedsel en hoe verhouden we ons tot eerlijk voedsel? Hoe gaan we bijvoorbeeld om met producten die van ver komen en wat is mijn voedselafdruk? Hoe geef je invulling aan ‘recht doen’ als je nadenkt over voedsel?
Opnieuw een tafelgesprek dat aansluit bij ons jaarthema ‘Samen aan tafel’.

Mededelingen:

In de nieuwe week zijn jarig: Dave Kooyman(14/1), Eline vd Berg (14/1), Eline Bakker (16/1), Annemieke Smit (17/1), Marc Oosterhuis (18/1), Esther Leppink (20/1), Nayomi vd Worp (20/1) en Robin IJsselstein (20/1) Allen van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor het nieuwe jaar!

De collecte voor zondag: de Voedselbank in Gorinche

WEEKAGENDA

dinsdagavond 16 jan : toerusting voor de mentoren van de ”BELONG” groepen (in de kerk

DE LEERHUISDIENSTEN

LEERHUIS:  28 jan / 4 febr / 11 febr / 18 febr;  19.00-20.00 uur

HET BOEK OPENBARING… altijd daar al meer over willen weten?  In vier avonden wil ik het Bijbelboek Openbaring bespreken: De volgende subthema’s komen aanbod: Algemene overzicht van het boek Openbaring; historisch perspectief en duiding van onze wereld;  relatie met Israël;  de eindtijd, betekenis van de beelden en getallen, koppeling met het OT en hoe zien we onze toekomst. In principe kan je een keuzemenu maken, maar het is handig om alle vier avonden te volgen. De avonden worden ingeleid met een powerpoint presentatie en/of een filmpje En er is gelegenheid voor het onderlinge gesprek of vragen. De avonden hebben een eenvoudige liturgie, met gebed , een lied en bijbellezing. Welkom ! (neem svp je bijbel mee)

Ds. anne rienks