Nieuwsbrief

11 mei 2024

GeMEEnteLEVEN

We zijn dankbaar dat afgelopen zondag 5 mei Hilda Oosterhuis en Goos Helder door de gemeente zijn gekozen en door de kerkenraad benoemd als diaken. Wanneer er vanuit de gemeente geen bezwaren zijn hopen we hen te bevestigen in de dienst van zondag 26 mei, tegelijk met Jaap Weerheim als ouderling. Ondertussen zijn we nog met gemeenteleden in gesprek over de gezochte tweede ouderling. Graag jullie gebed hiervoor.

Linda Oosterhuis heeft besloten zich uit te schrijven als belijdend lid van de gemeente. Linda wil de band met de gemeente niet helemaal doorsnijden. Met de kerkenraad is afgesproken dat ze als gast aan de gemeente verbonden blijft. Het is voor ons altijd een verdriet wanneer iemand zelf geen onderdeel meer wil zijn van de gemeente van Jezus Christus. De deur van onze gemeente blijft daarom voor Linda (en voor iedereen) wijd open om haar weer in het midden van de gemeente te ontvangen.

Komende week starten ook de examens. We bidden de jongeren die examens hebben rust en scherpte toe zodat ze op een goede manier kunnen laten zien wat ze hebben geleerd.

Zondag 12 mei

De eredienst van 11.30 uur: voorganger is ds Arjan Wilschut en het thema van de dienst is: Hemelvaar en de machten, Jezus overwinnaar.

Verjaardagen: Teunis-Jan Schenkel (12 mei); Ilse Macleane (13 mei); Nick Dees (14 mei); Jasmijn van Campenhout (14 mei) Arie de Hoop (15 mei); Ada Helder (15 mei); Levi Schreuder (15 mei); Kim Visser (16 mei) en Marlinde de Vos (18 mei). Allen van harte gefeliciteerd en een mooi nieuw levensjaar gewenst onder Gods zegen.

De collecte is deze week voor HipHelpt. HipHelpt helpt via vrijwilligers kwetsbare mensen die niet zomaar op anderen of de overheid kunnen terugvallen. 

Liturgie

ER KOMEN

 • Mededelingen kerkenraad
 • Welkom door de voorganger
 • Stiltemoment
 • Votum, groet, Amen: gezongen, gesproken, gezongen
 • Zingen: Psalm 47:3 en Opwekking 638 Prijs Adonai
 • Gebed om de opening van onze harten
 • Kinderen naar de club, toelichting

ER ZIJN

 • Lezen: Handelingen 1:1-14
  Zingen: OGK gezang 100:1,2,3
  Lezen: 1 Petrus 3:18,19,22
 • Zingen: Opwekking 181 Majesteit
 • Preek Hemelvaart en de machten, Jezus Overwinnaar
 • Stiltemoment (van 1 minuut)
 • Amenlied: Opwekking 832 Jezus Overwinnaar
 • Kinderen weer terug van de club

WEER GAAN

 • Voorbeden
 • Collecte
 • Zingen: OGK gezang 100:4,5,6
 • De wet als heenzending
 • Zegen, Gezongen Amen
 • Na de dienst: GK 211 Wij knielen voor uw zetel neer

AGENDA

Op maandag 13 mei vergadert de kerkenraad. De belangrijkste onderwerpen zijn de bespreking van de wijken en de jaarlijkse evaluatie van onze predikant.