Nieuwsbrief

11 april 2024

GeMEEnteLEVEN

Tijdens het verblijf van Anne Rienks op Curaçao zal ik de komende weken de nieuwsbrief weer verzorgen. Heb je dus iets voor in de nieuwsbrief, laat het dan aan me weten.

Benne Holwerda

In deze rubriek hebben we deze week aandacht voor Nayomi van der Worp. Haar re-integratie op het werk kost haar onevenredig veel energie. De komende tijd gaat haar leidinggevende met haar kijken wat de doelen worden voor haar re-integratie. Het is fijn als er op je werk zo meegedacht wordt over wat een goede plek is waar je met je energie aan de slag kunt. Tegelijk is het ook heel spannend. Blijft het haar huidige functie of een andere rol binnen het bedrijf of zelfs daarbuiten. Laten we de situatie van Nayomi meenemen in ons gebed. Vanaf deze plek alvast sterkte, wijsheid, vertrouwen op God en wat meer energie gewenst!

Met Corinne en Dico Melissant zijn we dankbaar voor de positieve uitslag van het onderzoek dat Corinne had ondergaan.

Zondag 14 april

Ook in de kerk maken we wel eens een fout. Zo hadden we voor komende zondag nog geen voorganger georganiseerd. Gelukkig heeft Erik Pince van der Aa aangeboden om deze dienst voor te gaan. Erik bedankt! De kerkdienst is zoals gebruikelijk om 11.30 en heeft als thema: Jezus cancelt niet. Naar aanleiding van Johannes 21.

Verjaardagen: Alise Boddeüs (14 apr); Felix van de Nadort (14 apr); Cees Oosterhuis (15 apr); Daniëlle Drewes (15 apr); Kyran Wild (15 apr); Jan van Loon (16 apr); Iris Mulder (17 apr); Erik Drewes (19 apr) en Suzie Boom (20 apr). Allen van harte gefeliciteerd en een mooi nieuw levensjaar gewenst onder Gods zegen.

De collecte is deze zondag bestemd voor de Voedselbank.

Liturgie zondagmorgen

Lofprijzing: Samen in de naam van Jezus (opw 167)
Welkom
Voum en vredegroet
NOTH 484 De Heer is mijn herder
Gebed
Kinderen naar eigen club
Levensheiliging
Jezus liefde voor mij – Sela
Kindermoment
Kinderlied: Sta eens even op (kidsopw. 100)
Inleiding op de preek
Bijbellezing: Johannes 21
Preek
You Say – Lauren Daigle (filmpje)
Dankgebed/voorbede
Collecte
Opw. 334 Heer uw Licht en uw Liefde schijnen
Zegen
Mededelingen

WEEKAGENDA

Op maandag 15 april vergadert de kerkenraad.