Nieuwsbrief

10 november 2023

GeMEEnteLEVEN

Heimen en Annemieke Smit, met hun vijf kinderen zijn al een tijdje bij ons te gast en ze hebben aangegeven dat ze graag ‘volwaardig’ lid willen worden van onze gemeente. Ze zijn blij dat ze weer een vaste kerkelijke plek hebben gevonden en ze voelen zich bij ons thuis. Zij hebben een gesprek met de kerkenraad gehad waarin ze hebben aangegeven dat zij hun vijf kinderen willen laten dopen. Dat is door omstandigheden (buitenlands verblijf, Corona en kerkelijk zoektocht) nog niet gebeurd. Zij zijn zelf gedoopte leden (Ger.Gemeente en PKN) en willen graag in onze gemeente belijdenis van hun geloof afleggen. De kerkenraad heeft gehoord hun motivatie van harte en met blijdschap ingestemd met hun verzoek en wil dit graag nu ook aan de gemeente voorleggen. Indien het de hartelijke instemming van de gemeente heeft, dan zal dit gezin op zondag 26 november belijdenis doen en de doop ontvangen. We zien uit naar deze prachtige en bijzondere gebeurtenis! God is groot en zeer te prijzen, hoe Hij dit gezin in ons midden heeft gebracht.

Vorige week zijn ze al afgelezen, maar vanaf deze plaats:  Herman en Marijke Wieringa,  Steffan en Stijn, een hartelijk welkom weer in ons midden! Het was terugkomen na een tijdje elders kerkelijk onderdak te hebben gevonden naar aanleiding van een verdrietige omstandigheid. We kennen jullie ondertussen als mensen die zich graag inzetten, zoals bij de afgelopen jaarthema-activiteit (koken met Bijbelse gerechten). We hopen dat jullie je weer snel thuis zult voelen in ons midden.

Twee kinderen van de gemeente hebben wat extra zorg nodig (gehad); Mila Bekkink kampte weer met benauwdheid en moest vorige week daarvoor één nachtje in het ziekenhuis verblijven; er wordt nu onderzocht of er voor haar een andere aanpak beter is, om dit in de toekomst te voorkomen. Rafaël van Campenhout is 2 keer ongelukkig gevallen op dezelfde plek op zijn hoofdje. Hij geeft daardoor een hersenschudding opgelopen en een beschadiging aan zijn oog. We wensen hem een voorspoedig herstel en de nodige energie voor het gezin om hem daarin te begeleiden.

Op zondag 19 november zal zr. Jantsje Jongsma bevestigd worden als ouderling.

Ds anne rienks

ZONDAG 12 november

11.30 uur ds Egbert Brink (NGK Waddinxveen).; het thema van de preek: “Kerk in uitvoering” n.a.v. 1 Korinte 3: 10-15; bouwen op het fundament van Jezus Christus.

Smiddags : geen dienst !

Mededelingen:  Volgende week zijn jarig:  Evelien Vink (12 nov) ; Margreet de Kraker – Luiten (14 nov); Manouk Pince van der Aa (14 nov); Jeannet Groenenberg – Loeff (16 nov) 1978 en Erik van de Nadort (18 nov) van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor jullie in het nieuwe jaar!

De  collecte voor deze zondag: Inloophuis “Uitzicht” Gorinchem. Doel: Het opzetten en in standhouden van een Inloophuis, waar Kosteloos Gastvrijheid, een Luisterend oor, een Rustige en Sfeervolle plaats van Ontmoeting, een (geestelijk) Gesprek en mogelijkheden voor Gezelschapsactiviteiten worden geboden aan ieder die daaraan behoefte heeft

WEEKAGENDA met vooruitblik…

Dinsdagavond  14 november 20.00 uur toerusting voor de mentoren “Belong”

Zondagavond 19 november 20.00 uur : SING-IN in de kerk

Woensdagavond 22 november 20.00 uur: Gemeentevergadering

Woensdagavond 29 november 20.00 uur: gemeentebrede toerusting in het kader van het thema “relaties&seksualiteit”